تمام مطالب برچسب : دیدگاه ها در وردپرس

دریافت ایمیل هنگام پاسخ به دیدگاه در وردپرس با افزونه Subscribe to Comments Reloaded

دریافت ایمیل هنگام پاسخ به دیدگاه در وردپرس با افزونه Subscribe to Comments Reloaded

دریافت ایمیل هنگام پاسخ به دیدگاه کاربر ، یکی از راه های افزایش تعامل و ارتباط با کاربر می باشد. نحوه فعالیت این افزونه به این صورت می باشد که کاربری هنگام ثبت دیدگاه در سایت وردپرسی ، با کادری حاوی گزینه ای تحت عنوان دریافت ایمیل هنگام پاسخ به دیدگاه روبرو می شود که با انتخاب اون بعد از پاسخگویی به دیدگاه کاربر ، ایمیلی برای وی ارسال می شود و دلیلی است برای بازگشت دوباره کاربر به سایت و افزایش تعامل بین 2 طرف. با همپا وردپرس همپا باشید تا نحوه استفاده از این افزونه وردپرس رو برای شما ارائه کنیم   دریافت ایمیل هنگام پاسخ به دیدگاه این افزونه یکی از افزونه های معتبر و قابل استفاده […]